top of page

Stödboende vuxna

stödboende_5.jpg

Målgruppen är unga vuxna och vuxna som befinner sig mellan familj, behandling eller fängelse och självständigt liv i samhället. Här bor man i egna lägenheter för att få möjlighet att träna på eget ansvar som självständig vuxen i samhället.

 

Personalen i stödboendena hjälper och stöttar våra brukare med dagliga insatser utifrån individens behov. Det kan handla om ADL, ekonomi, myndighetskontakter, stöttning med läxläsning, körkortsutbildning och hjälp i kontakt med skola/utbildning och praktikplatser.

 

I stödboendena får man möjlighet att träna på allt som ingår i ett ansvarstagande och självständigt liv i en egen lägenhet. Att sköta ett hem, sin vardagsekonomi, sina dagliga rutiner och skapa en meningsfull tillvaro är den röda tråden i boendena. Alla individer är olika och behöver olika insatser på olika sätt. Brukarens delaktighet och möjlighet att påverka sin vardag är en självklarhet.

Vid behov kan vi också erbjuda samtalskontakt med psykolog.

 

Vår specialkompetens består av mycket lång och samlad erfarenhet av arbete med individer med en missbruksproblematik.

 

Vårdplaner och genomförandeplaner ligger till grund för insatserna.

stödboende1.jpg
stödboende2.jpg
bottom of page