Om oss

Familjehemsteamet på Gotland är ett ungt företag som startade sina verksamheter 2019. Verksamheten är belägen på Gotland och består av stödboenden i lägenheter och förstärkta familjehem, både i Visby och på landet.

Vår vision är att våra verksamheter ska hålla hög kvalitet där respekt för individen, trygga och stabila relationer och ett bra och tydligt samarbete med uppdragsgivare, anhöriga och det omgivande samhället utgör en grundpelare.

 

Ledningen består av Keyla Incirli VD, Malin Plaenge föreståndare och Lasse Siggelin biträdande föreståndare.  Alla i ledningen har lång erfarenhet av att arbeta i och driva HVB-hem för unga med psykosocial problematik och missbruk. Vi har också lång erfarenhet av att handleda och bedriva familjehem.

 

Keyla.jpg
Malin.jpg

Malin Plaenge

Föreståndare

LS.png

Lasse Siggelin

Biträdande föreståndare