top of page

Om oss

Familjehemsteamet på Gotland är beläget på Gotland och i Norduppland. Vi består av ett antal j0ur- och familjehem, stödboende för vuxna samt behandlingsfamiljer.

Vår vision är att våra verksamheter ska hålla hög kvalitet där respekt för individen, trygga och stabila relationer och ett bra och tydligt samarbete med uppdragsgivare, anhöriga och det omgivande samhället utgör en grundpelare.

 

Vår målgrupp är barn och unga med olika behov samt vuxna i behov av stöd.

 

Vi har även lång erfarenhet av arbete med ungdomar som lever under hedersförtryck. I teamet ingår utbildade stödpedagoger med egen erfarenhet av hederskultur. Vi har upparbetat ett utvecklat samarbete  med skola och sjukvård och tandvård gällande individer med skyddsbehov.

 Ledningen består av Keyla Incirli VD, Malin Plaenge föreståndare och Lasse Siggelin biträdande föreståndare.  Alla i ledningen har lång erfarenhet av att arbeta i och driva HVB-hem för unga med psykosocial problematik och missbruk. Vi har också lång erfarenhet av att handleda och bedriva familjehem.

Keyla.jpg
Malin.jpg

Malin Plaenge

Föreståndare

LS.png

Lasse Siggelin

Biträdande föreståndare

bottom of page