top of page

Behandlingsfamiljer

Här tar vi emot ungdomar 16-20 år i behov av stöd och hjälp ut i ett självständigt liv. Vi har 8 platser och tillgång till personal dygnet runt.

De som kommer till oss är unga människor som behöver stöd och hjälp för att klara ett eget, självständigt liv i samhället. De kan ha varit på behandlingshem/HVB eller av någon annan anledning ha ett extra behov av stöttning på väg ut i livet. Vi tar också emot ensamkommande barn och unga.

 

Vår personal har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning såsom socialpedagog, behandlingsassistent etc. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att man har någon form av erfarenhet av socialt eller pedagogiskt arbete. En stor del av vår personal har lång erfarenhet av arbete med ungdomar på HVB, familjehem och/eller stödboende.

 

Personalen finns tillgänglig dygnet runt. Insatserna består bl a av MI samtal, en strukturerad vardag med ADL träning och hjälp vid myndighetskontakter och sjukvård. Vi har ett upparbetat samarbete med skola och praktikplatser.

Stor vikt läggs vid trygghet och stabilitet. Att skapa en hållbar relation med ungdomen är en förutsättning för en lyckad insats.

 

Insatserna styrs av individens specifika behov utifrån vårdplanen.

 

Som verktyg för individ och personal upprättas genomförandeplaner med mål och delmål.

 

bottom of page