top of page

Behandlingsfamiljer

Ladans_1.jpg

Vi erbjuder även placering i våra kvalificerade behandlingsfamiljer där vi jobbar tillsammans i team kring ungdomen.

 

Familjehemmet får regelbunden handledning en gång i veckan och har tillgång till stöd från teamsamordnare, vi arbetar i nära samarbete med skolan och erbjuder färdighetsträning och en strukturerad vardag med målsättning att klara ett självständigt liv efter placeringstiden.

 

Vi använder valda delar av TFCO som metod i våra behandlingsfamiljer. Ett nära samarbete med skola, individualterapi för den placerade, ett individuellt anpassat stöd för positiv förstärkning samt en pedagog följer och stöttar den unges utveckling utifrån vårdplan och genomförandeplan.

 

På kort sikt är syftet att ge ungdomarna en god tillsyn, ett konsekvent regelsystem, stödjande vuxenrelationer och kontrollerat umgänge med kamrater. På längre sikt är syftet är att den unge ska minska sitt antisociala beteende, delta mer i positiva sociala aktiviteter och i vissa fall flytta tillbaka till ursprungsfamiljen, alternativt ut i eget boende.

Ladans2.jpg
stödboende4.jpg
bottom of page