top of page
Barn 8-12_2.jpg

Konsulentstödda familjehem

barn 8-12_1.jpg
Förstärkt familjehem2.jpg

Inom Familjehemsteamet har vi ett antal erfarna jour- och familjehem som tar emot barn och unga samt vuxna i sina hem. 

I våra jour- och familjehem erbjuds en trygg och säker vistelse för barn och unga samt vuxna. Våra jour- och familjehem har lång erfarenhet av att skapa trygga och stabila relationer med individer som levt otryggt och utsatt.

 

Familjehemmen är konsulentstödda vilket innebär att de erhåller utbildning och handledning genom Familjehemsteamets familjehemskonsulenter. Familjehemmen erbjuds stöd, rådgivning och konsultation dygnet runt vid behov. De erbjuds också avlastning i form av anställda avlastningspersoner som antingen kan vara i familjehemmet eller låta brukaren bo en kortare period i sitt hem.

 

Vid familjehemsrekrytering utreds familjerna genom Socialstyrelsens BRA fam manual och gamla Kälvestensmetoden.

 

Vi använder Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i” i utbildningen för våra familjehem. Vi har också en årlig träff för alla som vill delta med fokus på kompetensutveckling genom föreläsningar och gruppdiskussioner.

bottom of page