top of page
Storbild tonad2.png
stödboende_5.jpg

Stödboende Vuxna

Målgruppen är unga vuxna och vuxna som befinner sig mellan familj, behandling eller fängelse och självständigt liv i samhället. Här bor man i egna lägenheter för att få möjlighet att träna på eget ansvar som självständig vuxen i samhället.

Ladans_1.jpg

Behandlingsfamiljer

Våra behandlingsfamiljer har lång erfarenhet av arbete med ungdomar med missbruk och annan psykosocial problematik. 

Barn 8-12_2.jpg

Konsulentstödda familjehem

Inom Familjehemsteamet har vi ett antal erfarna jour- och familjehem som tar emot barn och unga samt vuxna i sina hem.

bottom of page