Storbild tonad2.png
Barn 8-12_2.jpg
Ladans_1.jpg
stödboende_5.jpg
1/6

Ladans Stödboende

Här tar vi emot ungdomar 16-20 år i behov av stöd och hjälp på vägen ut till ett självständigt liv.  Vi har 8 platser och tillgång till personal dygnet runt.

Stödboende Vuxna

Målgruppen är unga vuxna och vuxna som befinner sig mellan familj, behandling eller fängelse och självständigt liv i samhället. Här bor man i egna lägenheter för att få möjlighet att träna på eget ansvar som självständig vuxen i samhället.

Förstärkta familjehem

Inom Familjehemsteamet har vi ett antal erfarna jour- och familjehem som tar emot barn och unga samt vuxna i sina hem.