1/6

Ladans Stödboende

Här tar vi emot ungdomar 16-20 år i behov av stöd och hjälp på vägen ut till ett självständigt liv.  Vi har 8 platser och tillgång till personal dygnet runt.

Stödboende Vuxna

Målgruppen är unga vuxna och vuxna som befinner sig mellan familj, behandling eller fängelse och självständigt liv i samhället. Här bor man i egna lägenheter för att få möjlighet att träna på eget ansvar som självständig vuxen i samhället.

Förstärkta familjehem

Inom Familjehemsteamet har vi ett antal erfarna jour- och familjehem som tar emot barn och unga samt vuxna i sina hem.

Familjehemsteamet på Gotland AB

Södra Kustvägen 39B, 623 77 Klintehamn. Gotland, Sverige

E-post info@fhtg.se

Org.nr: 559189-0438

ssil-logo.jpg